Внасянето на хранителни вещества през вегетацията на царевицата зависи от основното торене на културата, почвения тип, условията на годината и подбора на хибридите. Отглеждането й при неполивни условия изисква 2-3 листни приложения.

Период на приложениеПродуктДозаЦел на приложение
2ми – 8ми листGrow Plant Liquid 25-0-0 + 2% MgO + МЕ400-600 мл/дкаСнабдяване с необходимото количество азот
2ми – 8ми листGrow Plant Liquid ЦИНК 12% ZnO + 2% MgO150-300 мл/дкаСнабдяване с цинк за по-добро ранно развитие на растенията
2ми – 8ми листGrow Plant Gel Max 16-65-16 + 1.2% MgO + МЕ
или
Grow Plant Gel GRAND MIX
200-350 гр/дка
или
100-200 гр/дка
Осигуряване на необхомито количество фосфор за по-добро развитие на кореновата система