Grow Plant Liquid NPK 12-6-6 +

5% SO₃ + МЕ

Grow-Plant-Liquid-NPK-12-6-6
 • 12% Азот (N) 40% 40%
 • 12% Уреен 40% 40%
 • 6% Фосфорен пентаоксид (P2O5) 20% 20%
 • 6% Калиев оксид (K2O) 20% 20%
 • 5% Серен триоксид (SO3) 15% 15%
 • 0.065% Желязо (Fe) 7% 7%
 • 0.025% Манган (Mn) 4% 4%
 • 0.03 % Цинк (Zn) 4.5% 4.5%
 • 0.02% Мед (Cu) 3% 3%
 • 0.035 % Бор (B) 4.5% 4.5%
 • 0.002 % Молибден (Mo) 2.5% 2.5%
 • 0.5% Аминокиселини 8% 8%

Grow Plant Liquid NPK 12-6-6 + 5% SO₃ + МЕ е течен минерален тор, съдържащ основните макро и микроелементи, за по-добри резултати сме добавили и растителни аминокиселини.

Наличието на азот и сяра го прави изключително подходящ за житните култури във фаза изкласяване.

Броят на внасянията варира от 1-3, с максимум 2% концентрация на разтвора.

 

* Продуктът е наличен в опаковки по 1 л, 10 л и 20 л.

 

pH: 4-5

Относително тегло: 1,22 kg/l

НОРМИ НА ТОРЕНЕ:

Wheat plant

Зърнено-житни

Фаза на приложение:

От фаза братене до оформяне на класа

Доза на торене:

400 -600 ml/da листно приложение

Maze

Царевица

Фаза на приложение

От фаза трети лист до изметляване

Доза на торене:

 400-600 ml/da листно приложение или

800 ml – 1.2 l/da система за капково напояване

Vegetables

Зеленчуци

Фаза на приложение:

Преди цъфтеж и повторно, през 14 дни

Доза на торене:

400-600 ml/da листно приложение или

800 ml – 1.2 l/da система за капково напояване

Sunflowers

Слънчоглед

Фаза на приложение:

 От четвърти лист до бутонизация

Доза на торене:

400-600 ml/da листно приложение или

800 ml – 1.2 l/da система за капково напояване

Apple plant

Овощни култури

Фаза на приложение:

Преди цъфтеж

Доза на торене:

400-800 ml/da листно приложение или

800 ml -1.2 l/da система за капково напояване

Rapeseed

Рапица

Фаза на приложение:

Фаза удължаване на стеблото и формиране на розетка до цъфтеж

Доза на торене:

400-600 ml/da листно приложение

Vineyards

Лозя

Фаза на приложение:

При залагане на зърна и прошарване

Доза на торене:

400-600 ml/da листно приложение или

800 ml – 1.2 l/da система за капково напояване

Get In Touch

+359 888 122 096

vakichim@abv.bg

Locality Komsala 27A, Markovo Bulgaria

Vaki-chim –

Supporting Every Farmer!