Grow Plant Liquid NPK 10-10-10 + МЕ + 1.5% Аминокиселини

Grow-Plant-Liquid-NPK-10-10-10+AA
 • 10% Азот (N) 30% 30%
 • 9% Амониев 20% 20%
 • 1% Уреен 4% 4%
 • 10% Фосфорен пентаоксид (P2O5) 30% 30%
 • 10% Калиев оксид (K2O) 30% 30%
 • 0.02% Желязо (Fe) 4% 4%
 • 0.025% Манган (Mn) 5% 5%
 • 0.025% Цинк (Zn) 5% 5%
 • 0.02% Мед (Cu) 4% 4%
 • 0,01 % Бор (B) 3% 3%
 • 0,002 % Молибден (Mo) 2% 2%
 • 1.5% Аминокиселини 8% 8%

Grow Plant Liquid NPK 10-10-10 + МЕ + 1.5% Аминокиселини е течен, балансиран, органо-минерален тор, съдържащ равно количество макроелементи, коригиращо количество микроелементи и растителни аминокиселини. Подходящ се за торене на всички познати култури през вегетационния период.

 Броят на приложенията варира от 1-3 с максимум 2% концентрация на разтвора.

 

* Продуктът е наличен в опаковки по 1 л, 10 л и 20 л.

 

pH: 4-5

Относително тегло: 1,18 kg/l

НОРМИ НА ТОРЕНЕ:

Wheat plant

Зърнено-житни

Фаза на приложение:

От братене до изкласяване

Доза на торене:

400 -600 ml/da листно приложение

Maze

Царевица

Фаза на приложение

От фаза трети лист, до изметляване

Доза на торене:

400-600 ml/da листно приложение или

800 ml – 1.2 l/da система за капково напояване

Vegetables

Зеленчуци

Фаза на приложение:

След цъфтеж и повторно, през 14 дни

Доза на торене:

400-600 ml/da листно приложение или

800 ml – 1.2 l/da система за капково напояване

Sunflowers

Слънчоглед

Фаза на приложение:

От фаза 4ти лист до бутонизация

Доза на торене:

400-600 ml/da листно приложение

Apple plant

Овощни култури

Фаза на приложение:

След цъфтеж

Доза на торене:

400-600 ml/da листно приложение или

800 ml – 1.2 l/da система за капково напояване

Vineyards

Лозя

Фаза на приложение:

При залагане на зърна и фаза прошарване

Доза на торене:

400-600 ml/da листно приложение или

800 ml – 1.2 l/da система за капково напояване

Rapeseed

Рапица

Фаза на приложение:

Фаза удължаване на стеблото и формиране на розетка, до цъфтеж

Доза на торене:

400-600 ml/da листно приложение или

Get In Touch

+359 888 122 096

vakichim@abv.bg

Locality Komsala 27A, Markovo Bulgaria

Vaki-chim –

Supporting Every Farmer!