Grow Plant Liquid Микс Слънчоглед

Grow-Plant-Mix-Sunflower
  • 9% Бор (B) 30% 30%
  • 1% Цинк (Zn) 3% 3%
  • 3 % Серен триоксид (SO3) 9% 9%
  • 1.2% Манган (Mn) 4% 4%
  • 0.4 % Молибден (Mo) 2% 2%
  • 3 % Аминокиселини 9% 9%

Grow Plant Микс Слънчоглед е течен тор,  богат на органични аминокиселини и микроелементи в хелатна форма, специално създаден да обезпечава хранителните нужди на слънчогледа. 

 Броят на приложенията варира от 1-3 с максимум 2% концентрация на разтвора.

* Продуктът се предлага в опаковки по 1 л, 10 л и 20 л.

 

pH: 7.2

Относително тегло: 1,17 kg/l

НОРМИ НА ТОРЕНЕ

Sunflowers

Слънчоглед

Фаза на приложение:

Във фаза 6ти – 8ми лист до бутанизация

Доза на торене:

100 -300 ml/da листно приложение

Maze

Царевица

Фаза на приложение:

Фаза 4ти – 8ми лист

Доза на торене

 100-300 ml/da leaf листно приложение

1-3 l/da система за капково напояване

Wheat plant

Зърнено-житни

Фаза на приложение:

Края  на братене – до ранно вретенене

Доза на приложение

100-300 ml/da листно приложение

Vegetables

Зеленчукови култури

Фаза на приложение:

Начало на цъфтеж

Доза на торене:

100-300 ml/da листно приложение

1-3 l/da система за капково напояване

Apple plant

Овощни култури

Фаза на приложение:

Начало на цъфтеж

Доза на торене:

100-300 ml/da листно приложение или

1 -3 l/da система за капково напояване

Beans

Бобови култури

Фаза на приложение:

Трети същински лист

Доза на торене:

100-300 ml/da leaf листно приложение или

1-3 l/da система за капково напояване

Vineyards

Лозя

Фаза на приложение:

Фаза 4ти лист, преди цъфтеж

Доза на торене:

100-300 ml/da листно приложение или

1-3 l/da система за капково напояване

Potato plant

Картофи

Фаза на приложение:

Три седмици след поникване

Доза на торене:

100-300 ml/da листно приложение или

1-3 l/da система за капково напояване

oleaginous-crops

Маслодайни

култури

Фаза на приложение:

6ти – 8ми лист до бутонизация

Доза на торене:

100-300 ml/da листно приложение

Rapeseed

Рапица

Фаза на приложение:

Формиране на розетка и бутонизация

Доза на торене:

100-300 ml/da листно приложение

Get In Touch

+359 888 122 096

vakichim@abv.bg

Locality Komsala 27A, Markovo Bulgaria

Vaki-chim –

Supporting Every Farmer