Grow Plant Liquid HUMATE ACTIVE

Grow-Plant-Humate-Active
  • 2% Азот (N) 6% 6%
  • 5% Калиев оксид (K2O) 13% 13%
  • 8% Фулво киселини 17% 17%
  • 20% Хуминови киселини 38% 38%
  • 12% Въглерод 21% 21%
  • 50% Органична материя 60% 60%

Grow Plant Liquid Humate Active е течен тор, богат на хуминови и фулво киселини, въглерод и органична материя. Естествен и мощен антиоксидант.

Фулвиновите киселини са най-бързият преносител на хранителни вещества в клетката, което обяснява благоприятното им влияние върху растенията.

Хуминовите киселини са естествен стимулант на растежа. Подпомагат за по-бързото усвояване на макро и микроелементите.

Grow Plant Liquid Humate Activ подобрява значително свойствата на почвата, което спомага за образуване на по-добре развита и здрава коренова система.

Броят на внасянията варира от 1-3, с максимум 2% концентрация на разтвора.

 

* Продуктът е наличен в опаковки по 1 л, 10 л и 20 л.

 

pH: 4-6

Температура на кристализация: -6°C

Относително тегло: 1,18 kg/l

НОРМИ НА ТОРЕНЕ:

Wheat plant

Зърнено-житни

Фаза на приложение:

От фаза братене до изкласяване

Доза на торене:

300 -500 ml/da листно приложение

Apple plant

Овощни култури

Фаза на приложение:

След цъфтеж

Доза на торене:

300-500 ml/da листно приложение или

500 ml – 2 l/da система за капково  напояване

Vineyards

Лозя

Фаза на приложение:

След цъфтеж, при наедряване на зърната

Доза на торене:

300-500 ml/da листно приложение или

500 ml – 2 l/da система за капково  напояване

Vegetables

Зеленчуци

Фаза на приложение:

При образуването на плодовете

Доза на торене:

300-500 ml/da листно приложение или

500 ml – 2 l/da система за капково  напояване

Potato plant

Картофи

Фаза на приложение:

При наличие на достатъчно листна маса

Доза на торене:

300-500 ml/da листно приложение или

500 ml – 2 l/da система за капково  напояване

Get In Touch

+359 888 122 096

vakichim@abv.bg

Locality Komsala 27A, Markovo Bulgaria

Vaki-chim –

Supporting Every Farmer!