Grow Plant ХЕЛАТ МЕД 7%

Grow-Plant-Chelate-Cupper
  • 7% Мед (Cu) 22% 22%

Grow Plant Хелат Мед 7% е концентриран течен тор, специално разработен за предотвратяване на меден дефицит.

Медта е основен хранителен елемент за растенията. От основно значение е за процесите дишане и фотосинтеза, активира няколко важни за растенията ензима, и е структурен елемент в множество протеини.

Тя е неподвижен микроелемент. Това е и причината първите признаци на недостиг да се проявяват по върховете на младите листа.

Броят на внасянията варира от 1-3, с максимум 2% концентрация на разтвора.

 

* Продуктът е наличен в опаковки по 1 л, 10 л и 20 л.

 

pH: 5-6

Температура на кристализация: -4°C

Относително тегло: 1,22 kg/l

НОРМИ НА ТОРЕНЕ:

Wheat plant

Зърнено-житни

Фаза на приложение:

След поникване до края на братене

Доза на торене:

200 -400 ml/da листно приложение

Maze

Царевица

Фаза на приложение

Фаза едносантиметрово ухо

Доза на торене:

 200-400 ml/da листно приложение или

400-800 ml/da система за капково напояване

Carrots

Моркови

Фаза на приложение:

Когато достигнат 15-20cm височина

Доза на торене:

200-400m l/da листно приложение или

400-800 ml/da система за капково напояване

Vineyards

Лозя

Фаза на приложение:

Преди цъфтеж

Доза на торене:

100-200 ml/da листно приложение или

200-400 ml/da система за капково напояване

Toamtoes

Домати

Фаза на приложение:

Фаза начало на вегетативен растеж

Доза на торене:

200-400 ml/da листно приложение или

400-800 ml/da система за капково напояване

Cucumber plant

Краставици

Фаза на приложение:

Фаза начало на вегетативен растеж

Доза на торене:

200-400 ml/da листно приложение или

400-800 ml/da система за капково напояване

Potato plant

Картофи

Фаза на приложение:

3 седмици след поникване

Доза на торене:

200-400 ml/da листно приложение или

400-800 ml/da система за капково напояване

Get In Touch

+359 888 122 096

vakichim@abv.bg

Locality Komsala 27A, Markovo Bulgaria

Vaki-chim –

Supporting Every Farmer!