Схема за торене на дини и пъпеши

Схема за торене на дини и пъпеши

Внасянето на хранителни вещества през вегетацията на царевицата зависи от основното торене на културата, почвения тип, условията на годината и подбора на хибридите. Отглеждането й при неполивни условия изисква 2-3 листни приложения. Период на приложениеПродуктДозаЦел...
Схема за торене на царевица (листно подхранване)

Схема за торене на царевица (листно подхранване)

Внасянето на хранителни вещества през вегетацията на царевицата зависи от основното торене на културата, почвения тип, условията на годината и подбора на хибридите. Отглеждането й при неполивни условия изисква 2-3 листни приложения. Период на приложениеПродуктДозаЦел...