Калциев нитрат

водоразтворим тор калциев нитрат

Водоразтворим калциев нитрат за листно подхранване и хидропоника. Най-
доброто средство срещу калциев недостиг.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Общ азот (N) 15,5%
Нитратен азот (NO3) 14,4%
Амониев азот (NH4) 1,1%
Калциев оксид (CaO) 26,5%