Grow Plant Хелат

Интензивното производство на култури се нуждае от балансирано хранене, което включва не само макро, но и микроелементи. Поради дефицита на микроелементи  (Zn, Mn, Cu, B, Fe, Mo)  се получават трайни увреждания по растенията. За нуждите на растенията, Ваки-Хим ООД, произведе серията от течни торове: Grow Plant хелат

Grow Plant хелат са течни концентрирани торове, лесно усвоими от растенията и предотвратяват дефицита на микроелементи.

Grow Plant хелат Zn 6%


хелат цинк
Виж продукта

Grow Plant хелат B 11%


хелат бор 11%
Виж продукта

Grow Plant хелат Mn 6%


хелат манган 6%
Виж продукта

Grow Plant хелат B 10.5% + Mo 0.5%


хелат B 10.5% + Mo 0.5%
Виж продукта

Grow Plant хелат Cu 7%


хелат мед 7%
Виж продукта

Grow Plant хелат Микс


хелат микс
Виж продукта